Chata Slunce

Karlov pod Praděděm 81, 793 36 Pošta Malá Morávka, mobil: 777 818 592, 777 273 776, web: www.chataslunce.jeseniky.com, e-mail: chataslunce@jeseniky.com


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU CHATY SLUNCE

Chata Slunce je soukromým objektem pronajímaným přímo majitelem objektu.

 1. Úvodní ustanovení

 1. Vyplněním a zasláním Rezervačního formuláře zákazníkem a jeho doručením, dává zákazník pokyn k rezervaci objektu v požadovaném termínu a k dalšímu jednání s majitelem objektu.

 2. Závazný vztah mezi zákazníkem a majitelem objektu vznikne uhrazením zálohy za pobyt.

 3. Zákazník i majitel objektu jsou vázáni zejména garantovanou cenou bez spotřeby energií nad 500 Kč a termínem, které byly dohodnuty prostřednictvím rezervačního formuláře, jakož i těmito Všeobecnými podmínkami.“

 1. Vybavení objektu a služby

 1. Vybavení objektu je deklarováno v jeho POPISU  na webové prezentaci

 2. Maximální počet lůžek je 10 + 2 přistýlky (včetně dětí). Vyšší počet osob bez předchozího souhlasu majitele objektu nebude akceptován.

 1. Délka pobytů

 1. Pobyty v hlavní letní a zimní sezóně, pokud není ujednáno jinak, týdenní (v sezóně sobota – sobota).

 2. V mimosezóně jsou možné prodloužené víkendové pobyty (čtvrtek – neděle) nebo víkendové pobyty (pátek - neděle) viz CENÍK . V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou.

 3. Pobyt začíná převzetím objektu v den nástupu mezi 15 – 18 hodinou. Majitel objektu očekává zákazníky přímo v objektu. Pobyt končí poslední den pronájmu v 10 hodin pokud není dohodnuto jinak.

 1. Způsob objednávání a úhrady pobytů

 1. Do Rezervačního formuláře je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Rezervace jsou vyřizovány průběžně – každý den.

 2. Společně s Potvrzením rezervace vám majitel objektu zašle  číslo účtu a variabilní symbol na úhradu 50% zálohy pobytu. Záloha je splatná do 5 pracovních dní. Doplatek je splatný 30 dní před nástupem na pobyt. Nebude–li objednávka pobytu zrušena e-mailem (výjimečně telefonicky), platí stornovací podmínky (viz bod VI.).

 3. Po obdržení doplatku vám bude e-mailem zaslán Ubytovací poukaz – voucher, kde najdete podrobné informace o vašem pobytu.

 4. Zákazník může požadovat platbu fakturou (úhradu pobytu přes podnikatele, zaměstnavatele nebo jinou organizaci). V tomto případě požadujeme zaslání objednávky ze strany zaměstnavatele včetně všech fakturačních údajů a požadavků na text faktury.

 1. Cena pronájmu

 1. Aktuální ceník pronájmu najdete na  ZDE

 2. V ceně pronájmu je zahrnuto i 120 min./os. vodních radovánek v Aquacentru Slunce v Rýmařově

 3. K ceně pronájmu se platí v objektu skutečně spotřebovaná elektrická energie nad 500 Kč  dle odpočtu elektroměru  a rekreační poplatek obci ve výši 15 Kč/os./den.

 4. Majitel objektu požaduje při nástupu na pobyt složení kauce ve výši 3.000 Kč. Z kauce se odečítá spotřeba el. energie nad 500 Kč + případné poškození majetku. Pokud k poškození majetku nedošlo, vrací majitel objektu zákazníkovi  kauci v plné výši.

 5. Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal - před odjezdem provést základní závěrečný úklid (vyluxovat a setřít podlahy, umýt nádobí, odmrazit a umýt lednici, kuchyň, koupelnu). Za neprovedení závěrečného úklidu je majitel objektu oprávněn požadovat úhradu do výše 500 Kč. Provozní úklid mezi turnusy provede majitel objektu. V případě poruchy zařízení informuje zákazník o poruše telefonicky majitele objektu, který je povinen závadu v nejkratším možném čase odstranit. Tel. číslo majitele objektu je uvedeno v Ubytovací poukazu - Voucheru. Způsobí-li zákazník majiteli objektu škodu, je povinen ji majiteli neprodleně ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

 1. Stornovací podmínky

 1. Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši:

a) 500 Kč manipulační poplatek za storno při zrušení objednávky 50 a více dnů před nástupem

b) 20% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 49 - 30 dnů před nástupem.

c) 50% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 29  - 10 dnů před nástupem.

d) 100% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 9 - 0 dnů před nástupem.

 1. V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.

 1. Reklamace

 1. V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u majitele objektu. Pokud se nedostatky či závady nepodaří odstranit, má zákazník právo požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nutné vyřídit přímo na místě s majitelem objektu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 2. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v objektu

 3. Majitel objektu neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb, …. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační.

 1. Zrušení pobytu ze strany majitele objektu

Majitel objektu je oprávněn pobyt před nástupem i v průběhu zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě majitel objektu vrátí zákazníkovi uhrazenou platbu v plné výši či její poměrnou část pokud došlo ke zrušení pobytu v jeho průběhu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.

 1. Pojištění pobytů

V ceně pronájmu objektu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel či jiného majetku zákazníka po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené majitel objektu neodpovídá. Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 01.01.2017

 2. Zákazník stvrzuje svým potvrzením na Rezervačním formuláři, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.

V Rýmařově 01.01.2017

HOTEL SLUNCE

 

RELAX NA SLUNCI

Hledáte spíše hotelový pokoj, kde Vám snídani donesou až do postele, bazén, bowling, masáže, večeře při svíčkách,...? Pak si zarezervujte své místo v Hotelu Slunce v Rýmařově.

Hotel Slunce Jeseníky
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporučujeme: Výroba lamelových dveří -  Kamenictví Praha -  Plyn - Kotle - Servis -  Plovoucí podlahy -parkety -  Komíny - vzduchotechnika -  Cateringové služby -  E-shop, ,E-shop